ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรม ชุมนุม วิชาเพิ่มเติม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

เข้าสู่ระบบ (สำหรับนักเรียน)

UserName
Password

>>ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่<<

* UserName ให้ใช้เลขประจำตัวนักเรียน
* และใช้ วัน เดือน ปีเกิด เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบš

ตัวอย่างรหัสผ่าน. ถ้าเกิด วันที่ 1 มกราคม 2559 รหัสผ่านคือ 112559 เป็นต้น
™


คำแนะนำการใช้งาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

  1. เข้าจัดการข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้โดยเข้าสู่ระบบด้านซ้ายมือ
  2. ใส่ UserName และ Password ของตนเองที่ได้สมัคร คลิกปุ่ม Login
  3. เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม
  4. ออกจากระบบ
  5. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกป่มแก้ไขข้อมูล

 

ขอบคุณ

ผู้จัดทำ

หมายเหตุ ถ้ายังไม่มี UserName ในการเข้าใช้งานให้ทำการสมัครใหม่โดยคลิกที่ ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ได้เลย

 


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินรินทร์ พะเยา