ข้อมูลลงทะเบียนผู้สมัครเข้าการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 36
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้เข้าประกวดสื่อ 2561 ปรับปรุง วันที่ 28 สิงหาคม 2561 !! updated 28/08/61

  • เกณฑ์การประเมินการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู
  • แนวปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู
  • แบบรายงานประกอบการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา