ระบบตรวจสอบค่าใช้จ่ายบุคลากร SWPY E- Money
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เข้าสู่ระบบ

UserName
Password

 

SRINAGARINDRA THE PRINCESS MOTHER SCHOOL,PHAYAO
UNDER THE PATRONAGE OF HER ROYAL HIGNHESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN
9 moo 17 T.Huaikaew A.Phukhamyao Phayao 56000 Thailand Tel. 0-5442-2838 Fax.0-5442-2839